WIE ZIJN WIJ ?

In Limburg

In Limburg zijn er een 30-tal geregistreerde duikclubs actief. Ook zijn er verschillende duikers die bij geen enkele club een binding hebben zodat we in Limburg met ongeveer 1.000 duikers al of niet op regelmatige basis actief zijn. Het zuiden van de provincie, vooral rond Tongeren is hierin weinig vertegenwoordigd. Dive4Fun wil hier iets aan doen!

“Sportoase”, Vrijheidslaan 9 Tongeren

“Sportoase”, Vrijheidslaan 9 Tongeren is dan ook het sportcomplex bij uitstek om onze hobby-sport op de Zuid-Limburgse kaart te zetten. Het instructie zwembad geeft ons de mogelijkheid om iedere vrijdagavond van begin oktober tot einde mei, van 20u tot 21u, te trainen. Deze trainingen zijn er in de eerste plaats op gericht om de conditie van de duiker op peil te houden om in optimale omstandigheden tijdens de zomerperiode in onze koude zoet- en zoutwateren te duiken. Ook biedt een zwembad de beste mogelijkheden om de duiktechnieken aan te leren en te verfijnen. Daarom ook dat op regelmatige basis met duikuitrusting in het zwembad geoefend wordt.

Dive4Fun heeft zich ook tot doel gesteld om de duiksport te promoten en toegankelijk te maken voor iedereen. Duiken is immers een hobby-sport dat NIET is voorbestemd voor een elite publiek. Onze duikclub is aangesloten bij het VVW dit is een Vlaamse duikers federatie met hun zetel in Antwerpen en heeft nu ook een afdeling in Limburg. De club stelt hierin geen prioriteiten maar geeft graag advies omtrent voor- en/of nadelen een cross-over van een andere bond is altijd mogelijk De regeltjes worden tot het minimum beperkt en van een militaire structuur huiveren wij. Vandaar Dive4Fun!!!

Het jaarlijks lidgeld wordt minimaal gehouden zodat ook studerende jeugd toegang krijgt tot de duiksport. De kosten van huur van het zwembad met redder worden verdeeld over al de leden. Een klein deel van het lidgeld wordt aangewend voor gebruik van het club-duikmateriaal dat op regelmatige basis dient afgeschreven en vernieuwd.

Ook jeugd is welkom bij Dive4Fun. Vanaf de leeftijd van 14jaar kun je bij ons terecht mits een ondertekend akkoord van de ouders. De jeugd wordt ook apart begeleid en er wordt strikt op toegezien dat de -14jarigen niet dieper dan 10m duiken in buitenwater. Bovendien heeft Sportoase ons een trainingsuur toegestaan wat aanvaardbaar is voor studerende duikers, want het schoolgebeuren primeert boven het duiken! Het trainingsuur is ook een ideaal uur om een werkweek in een ontspannen sfeer en op een aangename manier af te sluiten.

 

Dive4fun heeft zich ook tot doel gesteld om jaarlijks een duikvakantie te organiseren die voor zoveel mogelijk van haar leden toegankelijk te maken. Er wordt in gezamenlijk overleg een periode uitgekozen die voor de meerderheid van de leden te verzoenen is met de familiale omstandigheden. Ook de bestemming wordt gekozen door de meerderheid van de deelnemers. Deze reizen zijn uiteraard ook toegankelijk voor niet-duikers en ook voor hen wordt er voorzien in activiteiten.Tijdens de zomer periode wordt er wekelijks gedoken in een of andere zoet- of zoutwaterplas. De eerste stappen van de duikers worden onder begeleiding van een ervaren duiker gedaan in de Bosmolenplas in Panheel en of zilvermeer in Mol Op geringe diepte worden hier de in het zwembad aangeleerde technieken in de praktijk gebracht. Elke beginnende duiker krijgt zijn persoonlijke ervaren mentor mee. Nadat er voldoende ervaring is opgedaan in deze plas komt het serieuze werk in de Oosterschelde in Zeeland aan bod. Minstens éénmaal per maand wordt er een duikuitstap naar Zeeland ingericht waar de al wat meer ervaren duiker leert omgaan met duiken in getijdewater. En als je daar dan weer voldoende ervaring hebt opgedaan dan is de tijd rijp om af te dalen in een of ander tropisch of subtropisch water en er te genieten van al dat mooie onderwaterleven.

In onze club Dive4Fun zijn er ook heel wat mensen actief bezig met onderwaterfotografie en -filmen. Hun kennis en kunde stellen zij graag ten dienste van die leden die zich ook op dit vlak willen bekwamen. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten waar hun ervaringen worden uitgewisseld. Film- en diamontages worden gemaakt van de vele duikuitstappen en DVD’s kunnen gratis geleend worden. Ook literatuur over het onderwaterleven is uitgebreid aanwezig bij de clubleden en kan te allen tijde geraadpleegd worden. Het secretariaat van onze club is gehuisvest in Membrugge bij penningmeester en ondervoorzitter Katleen Baldewijns. De centen (BE95 9795 4684 2858) worden beheerd door Frank Lambrechts, Ganzenlaan 10 3620 Lanaken en door Katleen Baldewijns. Frank Lambrechts uit Lanaken-Veldwezelt, Ganzenlaan 10 is onze voorzitter en zorgt er voor om alles in goed banen te houden. Sammy, Tonny Collas en Frank Lambrechts staan in voor de organisatie van trainingen en duikplanning.

Iedereen van harte welkom en………….

DIVE4FUN!!!